ระเบิดคลั่ง

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Gameicon565.gif

ระเบิดคลั่ง
รูปแบบ
โจมตีรอบตัวผู้ใช้
เลเวล
5

รูปแบบ : โจมตีรอบตัวผู้ใช้
สถานะ : คลุ้มคลั่ง
ระยะหลังใช้ : 2 นาที
ความสามารถ : ใช้พลังกดดันที่สะสมมาในระหว่างคลั่งเพื่อทำลายศัตรูและติดสถานะมึนรอบผู้ใช้(ใช้ความต้านทานมึนป้องกัน)แต่หลังจากนั้นจะทำให้ผู้ใช้ติดสถานะอ่อนแรง ซึ่งทำให้ไม่สามารถทำอะไรได้เลย 10 วินาที
ระดับ 1 : 5% HP MAX ที่หายไปจะโจมตี 1% HP MAX เป้าหมาย
ระดับ 2 : 4% HP MAX ที่หายไปจะโจมตี 1% HP MAX เป้าหมาย
ระดับ 3 : 3% HP MAX ที่หายไปจะโจมตี 1% HP MAX เป้าหมาย
ระดับ 4 : 2% HP MAX ที่หายไปจะโจมตี 1% HP MAX เป้าหมาย
ระดับ 5 : 1% HP MAX ที่หายไปจะโจมตี 1% HP MAX เป้าหมายหมายเหตุ : เมื่อโจมตี MONSTER จะใช้ครึ่งหนึ่งของ HP ที่หายไปโจมตี
ธาตุที่แสดงผล : ธาตุปกติ
ใช้การโจมตีของทักษะติดตัว : ไม่ได้