ราชาปูแดง

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
ราชาปูแดง
Monster75.gif
Level Health Exp Races
999 1600000 4660
มังกร/dragon
Atk MAtk Atk Range Hit
2000~4000 1500~2000 5
600
Def Def% MDef MDef%
150 40 150
40
Flee Move Atk Element Def Element
200 12 ปกติ/normal
ธาตุมืด/dark
Drop
Drop rare