ราชาเม่น

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
ราชาเม่น
Monster108.gif
Level Health Exp Races
999 1800000 5060
สัตว์/beast
Atk MAtk Atk Range Hit
3000~4500 0~0 6
860
Def Def% MDef MDef%
400 50 400
50
Flee Move Atk Element Def Element
150 12 ธาตุดิน/earth
ธาตุดิน/earth
Drop
Drop rare