ราชาไผ่เดือด

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
ราชาไผ่เดือด
Monster27.gif
Level Health Exp Races
999 1500000 4660
คล้ายมนุษย์/human
Atk MAtk Atk Range Hit
2500~3500 2000~4000 4
650
Def Def% MDef MDef%
130 60 50
70
Flee Move Atk Element Def Element
300 14 ธาตุน้ำ/water
ธาตุน้ำ/water
Drop
Drop rare