ราชินีแมงมุม อาราเนีย

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
ราชินีแมงมุม อาราเนีย
Monster428.gif
Level Health Exp Races
999 1750000 5060
ปกติ/none
Atk MAtk Atk Range Hit
3500~5000 1000~1500 6
860
Def Def% MDef MDef%
350 40 280
30
Flee Move Atk Element Def Element
560 13 ธาตุมืด/dark
ธาตุมืด/dark
Drop

Item2248.gifใยเหนียว(60%)
Item2233.gifซากขลุ่ย(50%)

Drop rare