ลอกเกล็ดมังกร

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Gameicon0.gif

ลอกเกล็ดมังกร
รูปแบบ
ขึ้นอยู่กับอาวุธ
เลเวล
5

รูปแบบ : ขึ้นอยู่กับอาวุธ
ต้องการ : MP 30 หน่วยและสวมใส่อาวุธที่เรียนทักษะแล้ว
ความสามารถ : โจมตีเป้าหมายด้วยพลังโจมตี 100% พลังป้องกันของเป้าหมายจะช่วยเพิ่มความรุนแรง และมีโอกาสทำให้ชุดเกราะของเป้าหมายหลุดออกจากตัว ความต่างของค่า STR ผู้ใช้กับ VIT เป้าหมายช่วย เพิ่ม/ลด โอกาสสำเร็จ ถ้าเป้าหมายไม่ได้สวมใส่ชุดเกราะหรือเป้าหมายเป็นมอนสเตอร์จะมีโอกาส 100% ที่จะลดพลังป้องกันเป็นระยะเวลา 5 วินาที(ใช้ความต้านทานลดป้องกันลดเวลาติดสถานะ)
- ดาบ : โจมตีสองครั้ง
- ขวาน : โจมตีรอบตัวผู้ใช้(รัศมี 5x5)
- หอก : โจมตีระยะไกล(ระยะ 16 ช่อง)
- คมแฝก : พุ่งเข้าไปโจมตีเป้าหมาย(ระยะ 16 ช่อง)
ระดับ 1 : ระยะร่าย 1 วินาที โอกาสสำเร็จ 10% หรือ ลดพลังป้องกัน 20%+20
ระดับ 2 : ระยะร่าย 0.8 วินาที โอกาสสำเร็จ 20% หรือ ลดพลังป้องกัน 40%+40
ระดับ 3 : ระยะร่าย 0.6 วินาที โอกาสสำเร็จ 30% หรือ ลดพลังป้องกัน 60%+60
ระดับ 4 : ระยะร่าย 0.4 วินาที โอกาสสำเร็จ 40% หรือ ลดพลังป้องกัน 80%+80
ระดับ 5 : ระยะร่าย 0.2 วินาที โอกาสสำเร็จ 50% หรือ ลดพลังป้องกัน 100%+100
ระยะหลังใช้ : 20 วินาที(ใช้ร่วมกับทักษะดึงปีกปักษา)
ธาตุที่แสดงผล : ตามอาวุธที่ใช้
ใช้การโจมตีของทักษะติดตัว : ไม่ได้