ลูกศรเวท

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Gameicon156.gif

ลูกศรเวท
รูปแบบ
โจมตี 1 เป้าหมาย
เลเวล
10

รูปแบบ : โจมตี 1 เป้าหมาย
ระยะ : 12 ช่อง
ระยะร่าย : 0.2-0.5 วินาที
ความสามารถ : ยิงด้วยลูกศรเวทซึ่งไม่มีธาตุไปยังเป้าหมาย
ระดับ 1 : ลูกศร 1 ลูก ใช้ MP 6มีระยะหลังร่าย 1 วินาที
ระดับ 2 : ลูกศร 2 ลูก ใช้ MP 13มีระยะหลังร่าย 2 วินาที
ระดับ 3 : ลูกศร 3 ลูก ใช้ MP 21มีระยะหลังร่าย 3 วินาที
ระดับ 4 : ลูกศร 4 ลูก ใช้ MP 30มีระยะหลังร่าย 4 วินาที
ระดับ 5 : ลูกศร 5 ลูก ใช้ MP 41มีระยะหลังร่าย 5 วินาที
ระดับ 6 : ลูกศร 6 ลูก ใช้ MP 54มีระยะหลังร่าย 6 วินาที
ระดับ 7 : ลูกศร 7 ลูก ใช้ MP 70มีระยะหลังร่าย 7 วินาที
ระดับ 8 : ลูกศร 8 ลูก ใช้ MP 90มีระยะหลังร่าย 8 วินาที
ระดับ 9 : ลูกศร 9 ลูก ใช้ MP 116มีระยะหลังร่าย 9 วินาที
ระดับ 10 : ลูกศร 10 ลูก ใช้ MP 150มีระยะหลังร่าย 10 วินาที