ลูกไฟเวท

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Gameicon173.gif

ลูกไฟเวท
รูปแบบ
โจมตี 1 เป้าหมาย
เลเวล
10

รูปแบบ : โจมตี 1 เป้าหมาย
ต้องการ : MP 13 หน่วย ระยะ : 16 ช่อง
ระยะร่าย : 0.5-1.5 วินาที
ความสามารถ : ยิงลูกไฟซึ่งมีพลังโจมตีเวทเป็นธาตุไฟไปยังเป้าหมาย ทำให้เกิดสถานะลุกไหม้(ใช้ความต้านทานเจ็บภายในป้องกัน)
ระดับ 1 : พลังโจมตีเวท 100%
ระดับ 2 : พลังโจมตีเวท 125%
ระดับ 3 : พลังโจมตีเวท 150%
ระดับ 4 : พลังโจมตีเวท 175%
ระดับ 5 : พลังโจมตีเวท 200%
ระดับ 6 : พลังโจมตีเวท 225%
ระดับ 7 : พลังโจมตีเวท 250%
ระดับ 8 : พลังโจมตีเวท 275%
ระดับ 9 : พลังโจมตีเวท 300%
ระดับ 10 : พลังโจมตีเวท 325%