วาดกระบี่

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Gameicon158.gif

วาดกระบี่
รูปแบบ
โจมตี 1 เป้าหมาย
เลเวล
5

รูปแบบ : โจมตี 1 เป้าหมาย
ต้องการ : MP 10 หน่วย
และต้องใส่อาวุธประเภทกระบี่
ระยะหลังใช้ : 1 วินาที
ความสามารถ : สามารถเพิ่มพลังโจมตีได้เมื่อเป้าหมายถูกสถานะรอยแผลเป็นระยะเวลา 5 วินาที
ระดับ 1 : พลังโจมตี 200% เพิ่มพลังโจมตี 25% ต่อครั้ง สูงสุด 2 ครั้ง
ระดับ 2 : พลังโจมตี 250% เพิ่มพลังโจมตี 25% ต่อครั้ง สูงสุด 3 ครั้ง
ระดับ 3 : พลังโจมตี 300% เพิ่มพลังโจมตี 30% ต่อครั้ง สูงสุด 4 ครั้ง
ระดับ 4 : พลังโจมตี 350% เพิ่มพลังโจมตี 30% ต่อครั้ง สูงสุด 5 ครั้ง
ระดับ 5 : พลังโจมตี 400% เพิ่มพลังโจมตี 35% ต่อครั้ง สูงสุด 6 ครั้ง
ธาตุที่แสดงผล : ตามอาวุธที่ใช้
ใช้การโจมตีของทักษะติดตัว : ได้