วายุคลั่ง

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Gameicon243.gif

วายุคลั่ง
รูปแบบ
โจมตีบนพื้นที่ระยะ : 16 ช่อง
เลเวล
5

รูปแบบ : โจมตีบนพื้นที่ระยะ : 16 ช่อง
รัศมี : 10x10
ระยะหลังใช้ : 20 วินาที
ความสามารถ : สุ่มโจมตีบนพื้นที่เป้าหมายมีพลังโจมตีเวทธาตุลม 2 ลูก ลูกละ 200% และมีขนาดของพายุ 8x8 ช่อง
ระดับ 1 : โจมตี 2 ครั้งระยะร่าย 0.2-1.5 วินาที ใช้ MP 40
ระดับ 2 : โจมตี 4 ครั้งระยะร่าย 0.62.5 วินาที ใช้ MP 60
ระดับ 3 : โจมตี 6 ครั้งระยะร่าย 1-3.5 วินาที ใช้ MP 80
ระดับ 4 : โจมตี 8 ครั้งระยะร่าย 1.4-4.5 วินาที ใช้ MP 100
ระดับ 5 : โจมตี 10 ครั้งระยะร่าย 1.8-5.5 วินาที ใช้ MP 120