วิญญาณหวนคืน

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Gameicon0.gif

วิญญาณหวนคืน
รูปแบบ
ใช้ใส่ 1 เป้าหมาย
เลเวล
5

รูปแบบ : ใช้ใส่ 1 เป้าหมาย
ต้องการ : HP 45 หน่วย
ระยะร่าย : 0.2 วินาที
ความสามารถ : ปรับ % ของ MP เราให้เหลือเท่ากับ % ของ MP เป้าหมาย พลังเวทแสงช่วย เพิ่ม/ลด โอกาสสำเร็จ
ระยะ : 16 ช่อง
ระดับ 1 : ความต่างของ % MP ไม่เกิน 5% จะสำเร็จ 100%
ระดับ 2 : ความต่างของ % MP ไม่เกิน 10% จะสำเร็จ 100%
ระดับ 3 : ความต่างของ % MP ไม่เกิน 15% จะสำเร็จ 100%
ระดับ 4 : ความต่างของ % MP ไม่เกิน 20% จะสำเร็จ 100%
ระดับ 5 : ความต่างของ % MP ไม่เกิน 25% จะสำเร็จ 100%
ใช้กับสัมผัสวิญญาณ : ไม่ได้