วุ้นทราย

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
วุ้นทราย
Monster458.gif
Level Health Exp Races
50 9395 3660
วุ้น/slime
Atk MAtk Atk Range Hit
645~720 40~20 2
217
Def Def% MDef MDef%
47 0 2
0
Flee Move Atk Element Def Element
107 4 ปกติ/normal
ธาตุแสง/light
Drop

Item25.gifยางเหนียว(40%)
Item1329.gifกำมะถัน(30%)
Item54.gifขวดยาเปล่า(100%)
Item1330.gifผงดินปืน(30%)

Drop rare