วุ้น ระเบิด

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
วุ้น ระเบิด
Monster14.gif
Level Health Exp Races
3 1051 8
วุ้น/slime
Atk MAtk Atk Range Hit
27~34 4~5 4
96
Def Def% MDef MDef%
4 0 3
0
Flee Move Atk Element Def Element
36 4 ธาตุไฟ/fire
ธาตุไฟ/fire
Drop
Drop rare