ศาสตร์เวท

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Gameicon146.gif

ศาสตร์เวท
รูปแบบ
ติดตัว
เลเวล
10

รูปแบบ : ติดตัว
ความสามารถ : เพิ่มพลังโจมตีเวท
ระดับ 1 : เพิ่มพลังโจมตีเวท 10
ระดับ 2 : เพิ่มพลังโจมตีเวท 20
ระดับ 3 : เพิ่มพลังโจมตีเวท 30
ระดับ 4 : เพิ่มพลังโจมตีเวท 40
ระดับ 5 : เพิ่มพลังโจมตีเวท 50ระดับ 6: เพิ่มพลังโจมตีเวท 60
ระดับ 7 : เพิ่มพลังโจมตีเวท 70
ระดับ 8 : เพิ่มพลังโจมตีเวท 80
ระดับ 9 : เพิ่มพลังโจมตีเวท 90
ระดับ 10 : เพิ่มพลังโจมตีเวท 100