ศาสตร์แห่งการพยากรณ์

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Gameicon1105.gif

ศาสตร์แห่งการพยากรณ์
รูปแบบ
ติดตัว
เลเวล
5

รูปแบบ : ติดตัว
ความสามารถ : เพิ่มระยะเวลาแก่ผลของทักษะพยากรณ์และศาสตร์แห่งการช่วยเหลือ
ระดับ 1 : เพิ่มระยะเวลาของทักษะศาสตร์แห่งการช่วยเหลือ 1 นาที ทักษะพยากรณ์ 4 วินาที
ระดับ 2 : เพิ่มระยะเวลาของทักษะศาสตร์แห่งการช่วยเหลือ 2 นาที ทักษะพยากรณ์ 8 วินาที
ระดับ 3 : เพิ่มระยะเวลาของทักษะศาสตร์แห่งการช่วยเหลือ 3 นาที ทักษะพยากรณ์ 12 วินาที
ระดับ 4 : เพิ่มระยะเวลาของทักษะศาสตร์แห่งการช่วยเหลือ 4 นาที ทักษะพยากรณ์ 16 วินาที
ระดับ 5 : เพิ่มระยะเวลาของทักษะศาสตร์แห่งการช่วยเหลือ 5 นาที ทักษะพยากรณ์ 20 วินาที