ศาสตร์แห่งความมืด

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Gameicon0.gif

ศาสตร์แห่งความมืด
รูปแบบ
ติดตัว
เลเวล
5

รูปแบบ : ติดตัว
ความสามารถ : เพิ่มพลังโจมตีเวทธาตุมืดแต่จะลดพลังโจมตีเวทธาตุแสง
ระดับ 1 : เพิ่มพลังโจมตีเวทธาตุมืด 12% ลดพลังโจมตีเวทแสง 6%
ระดับ 2 : เพิ่มพลังโจมตีเวทธาตุมืด 24% ลดพลังโจมตีเวทแสง 12%
ระดับ 3 : เพิ่มพลังโจมตีเวทธาตุมืด 36% ลดพลังโจมตีเวทแสง 18%
ระดับ 4 : เพิ่มพลังโจมตีเวทธาตุมืด 48% ลดพลังโจมตีเวทแสง 24%
ระดับ 5 : เพิ่มพลังโจมตีเวทธาตุมืด 60% ลดพลังโจมตีเวทแสง 30%