ศาสตร์แห่งผลึกวิญญาณ

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Gameicon836.gif

ศาสตร์แห่งผลึกวิญญาณ
รูปแบบ
ติดตัว
เลเวล
5

รูปแบบ : ติดตัว
ความสามารถ : เพิ่มโอกาสในการใช้สัญญาแห่งจิตวิญญาณ(ไม่เพิ่มในกรณีที่ใช้สัญญาแห่งจิตวิญญาณแบบ เปิด/ปิด), ลดระยะหลังใช้ของทักษะสัญญาแห่งจิตวิญญาณ และเพิ่มระยะเวลาของบัฟผลึกวิญญาณ
ระดับ 1 : เพิ่มโอกาสทำสัญญา 5% ลดระยะหลังใช้ 0 วินาที และเพิ่มระยะเวลา 40 วินาที
ระดับ 2 : เพิ่มโอกาสทำสัญญา 10% ลดระยะหลังใช้ 2 วินาที และเพิ่มระยะเวลา 60 วินาที
ระดับ 3 : เพิ่มโอกาสทำสัญญา 15% ลดระยะหลังใช้ 4 วินาที และเพิ่มระยะเวลา 80 วินาที
ระดับ 4 : เพิ่มโอกาสทำสัญญา 20% ลดระยะหลังใช้ 6 วินาที และเพิ่มระยะเวลา 100 วินาที
ระดับ 5 : เพิ่มโอกาสทำสัญญา 25% ลดระยะหลังใช้ 8 วินาที และเพิ่มระยะเวลา 120 วินาที