ศาสตร์แห่งแสงสว่าง

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Gameicon0.gif

ศาสตร์แห่งแสงสว่าง
รูปแบบ
ติดตัว
เลเวล
5

รูปแบบ : ติดตัว
ความสามารถ : เพิ่มพลังโจมตีเวทธาตุแสงแต่จะลดพลังโจมตีเวทธาตุมืด
ระดับ 1 : เพิ่มพลังโจมตีเวทธาตุแสง 12% ลดพลังโจมตีเวทมืด 6%
ระดับ 2 : เพิ่มพลังโจมตีเวทธาตุแสง 24% ลดพลังโจมตีเวทมืด 12%
ระดับ 3 : เพิ่มพลังโจมตีเวทธาตุแสง 36% ลดพลังโจมตีเวทมืด 18%
ระดับ 4 : เพิ่มพลังโจมตีเวทธาตุแสง 48% ลดพลังโจมตีเวทมืด 24%
ระดับ 5 : เพิ่มพลังโจมตีเวทธาตุแสง 60% ลดพลังโจมตีเวทมืด 30%