สมาธิขั้นสูง

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Gameicon281.gif

สมาธิขั้นสูง
รูปแบบ
เปิด/ปิด
เลเวล
5

รูปแบบ : เปิด/ปิด
ต้องการ : ใช้ MP 5 ในการเปิดใช้ และต้องการอาวุธประเภทธนู
ระยะหลังใช้ : 3 วินาที
ความสามารถ : เมื่อเปิดจะได้รับอัตราโจมตีทั้งต่ำสุด และสูงสุด และความแม่นยำ แต่จะเสีย MP 5 ทุก ๆ 2.5 วินาที
ระดับ 1 : อัตราโจมตีทั้งต่ำสุด และสูงสุดที่เพิ่มขึ้น 4% และเพิ่มแม่นยำ 5
ระดับ 2 : อัตราโจมตีทั้งต่ำสุด และสูงสุดที่เพิ่มขึ้น 8% และเพิ่มแม่นยำ 10
ระดับ 3 : อัตราโจมตีทั้งต่ำสุด และสูงสุดที่เพิ่มขึ้น 12% และเพิ่มแม่นยำ 15
ระดับ 4 : อัตราโจมตีทั้งต่ำสุด และสูงสุดที่เพิ่มขึ้น 16% และเพิ่มแม่นยำ 20
ระดับ 5 : อัตราโจมตีทั้งต่ำสุด และสูงสุดที่เพิ่มขึ้น 20% และเพิ่มแม่นยำ 25