สมาธิในการต่อสู้

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Gameicon204.gif

สมาธิในการต่อสู้
รูปแบบ
เพิ่มความสามารถให้ผู้ใช้
เลเวล
5

รูปแบบ : เพิ่มความสามารถให้ผู้ใช้
ต้องการ : MP 50 หน่วย
ความสามารถ : เพิ่มความสามารถตามสถานะของผู้ใช้
- STR : เพิ่มอัตราการฟื้นฟู HP ทุก ๆ 8 วินาที
- VIT : เพิ่มอัตราการใช้ดาบป้องกัน
- DEX : เพิ่มความแม่นยำ
- AGI : เพิ่มความต้านทานประเภทมึน,ห้ามเดิน,ห้ามโจมตี และเคลื่อนไหวช้า
- INT : เพิ่มอัตราการฟื้นฟู MP ทุก ๆ 10 วินาที
- LUK : เพิ่มอัตราโป๊ะเชะ
ระดับ 1 : เพิ่มความสามารถตามสถานะเป็นระยะเวลา 3 นาที
ระดับ 2 : เพิ่มความสามารถตามสถานะเป็นระยะเวลา 3 นาที
ระดับ 3 : เพิ่มความสามารถตามสถานะเป็นระยะเวลา 4 นาทีและสามารถแก้ไขสถานะบางอย่างได้
ระดับ 4 : เพิ่มความสามารถตามสถานะเป็นระยะเวลา 4 นาทีและสามารถแก้ไขสถานะบางอย่างได้
ระดับ 5 : เพิ่มความสามารถตามสถานะเป็นระยะเวลา 5 นาทีและสามารถแก้ไขสถานะบางอย่างได้(สถานะบางอย่าง : แช่แข็ง, เดินช้า, พฤกษาพันธนาการ, โดนยาชา, คำสาปแห่งน้ำ, น้ำแข็งจับ, กลายเป็นหิน และ สับสน)