สลายพลัง

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Gameicon563.gif

สลายพลัง
รูปแบบ
ติดตัว
เลเวล
5

รูปแบบ : ติดตัว
สถานะ : คลุ้มคลั่ง หรือคลั่งเต็มที่
ความสามารถ : ลดความต่อเนื่อง และอัตราโจมตีต่ำสุด และสูงสุดของผู้ที่มาโจมตีลง(การโจมตีระยะประชิดเท่านั้น)
ระดับ 1 : ลดความต่อเนื่อง 1และลดอัตราโจมตีต่ำสุด และสูงสุด 1% สูงสุด 10 ครั้งเป็นเวลา 11 วินาที
ระดับ 2 : ลดความต่อเนื่อง 2และลดอัตราโจมตีต่ำสุด และสูงสุด 1% สูงสุด 10 ครั้งเป็นเวลา 12 วินาที
ระดับ 3 : ลดความต่อเนื่อง 3 และลดอัตราโจมตีต่ำสุด และสูงสุด 2% สูงสุด 11 ครั้งเป็นเวลา 13 วินาที
ระดับ 4 : ลดความต่อเนื่อง 4 และอัตราโจมตีต่ำสุด และสูงสุด 2% สูงสุด 11 ครั้งเป็นเวลา 14 วินาที
ระดับ 5 : ลดความต่อเนื่อง 5 และลดอัตราโจมตีต่ำสุด และสูงสุด 3% สูงสุด 12 ครั้งเป็นเวลา 15 วินาที