สะเดาะกุญแจ

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Gameicon461.gif

สะเดาะกุญแจ
รูปแบบ
พิเศษ
เลเวล
5

รูปแบบ : พิเศษ
ต้องการ : MP 30 หน่วย และกุญแจ 1 ดอก
ระยะร่าย : 3-5 วินาทีระยะเวลาหลังใช้ : 30 วินาที
ความสามารถ : สามารถเปิดกล่องสมบัติได้
ระดับ 1 : โอกาส 33% และไม่สามารถเปิดกล่องระดับสูงกว่าได้
ระดับ 2 : โอกาส 33% มีโอกาส 50% สำหรับกล่องระดับ 1และไม่สามารถเปิดกล่องระดับสูงกว่าได้
ระดับ 3 : โอกาส 33% มีโอกาส 50% สำหรับกล่องระดับ 2กล่องระดับ 1 เปิดได้เลยและไม่สามารถเปิดกล่องระดับสูงกว่าได้
ระดับ 4 : โอกาส 33% มีโอกาส 50% สำหรับกล่องระดับ 3กล่องระดับ 2 และ 1 เปิดได้เลยและไม่สามารถเปิดกล่องระดับสูงกว่าได้
ระดับ 5 : โอกาส 33% มีโอกาส 50% สำหรับกล่องระดับ 4กล่องระดับ 3, 2 และ 1 เปิดได้เลย(หมายเหตุ : ค่า LUK มีผลต่อทักษะนี้)