สับเต็มแรง

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Gameicon139.gif

สับเต็มแรง
รูปแบบ
โจมตี 1 เป้าหมาย
เลเวล
10

รูปแบบ : โจมตี 1 เป้าหมาย
สถานะ : ปกติ
ต้องการ : ใช้ MP 12 และต้องใส่อาวุธประเภทขวานมือเดียวหรือขวานใหญ่
ระยะหลังใช้ : 2 วินาที
ความสามารถ
ระดับ 1 : พลังโจมตี 250%
ระดับ 2 : พลังโจมตี 275%
ระดับ 3 : พลังโจมตี 300%
ระดับ 4 : พลังโจมตี 325%
ระดับ 5 : พลังโจมตี 350%
ระดับ 6 : พลังโจมตี 375%
ระดับ 7 : พลังโจมตี 400%
ระดับ 8 : พลังโจมตี 425%
ระดับ 9 : พลังโจมตี 450%
ระดับ 10 : พลังโจมตี 475%
ธาตุที่แสดงผล : ตามอาวุธที่ใช้
ใช้การโจมตีของทักษะติดตัว : ได้