สัมผัสแห่งเวนทัส

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Gameicon245.gif

สัมผัสแห่งเวนทัส
รูปแบบ
เปลี่ยนธาตุเป้าหมาย
เลเวล
5

รูปแบบ : เปลี่ยนธาตุเป้าหมาย
ต้องการ : ใช้ MP 60
ระยะร่าย : 0.2-1 วินาที
ความสามารถ : โจมตีด้วยเวทธาตุลมและเปลี่ยนเป้าหมายให้แพ้ธาตุลม และดิน(ทักษะสัมผัสธาตุไม่สามารถซ้อนกันได้หลายธาตุ)
ระดับ 1 : พลังโจมตีเวท 100% ระยะเวลา 5 วินาที
ระดับ 2 : พลังโจมตีเวท 150% ระยะเวลา 10 วินาที
ระดับ 3 : พลังโจมตีเวท 200% ระยะเวลา 15 วินาที
ระดับ 4 : พลังโจมตีเวท 250% ระยะเวลา 20 วินาที
ระดับ 5 : พลังโจมตีเวท 300% ระยะเวลา 25 วินาที