สุนัขนายพราน

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
สุนัขนายพราน
Monster44.gif
Level Health Exp Races
55 4145 2709
สัตว์/beast
Atk MAtk Atk Range Hit
429~562 61~62 2
267
Def Def% MDef MDef%
30 0 62
0
Flee Move Atk Element Def Element
152 12 ปกติ/normal
ปกติ/normal
Drop
Drop rare