หมื่นมีดทิ่มแทง

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Gameicon220.gif

หมื่นมีดทิ่มแทง
รูปแบบ
โจมตี 1 เป้าหมาย
เลเวล
10

รูปแบบ : โจมตี 1 เป้าหมาย
ต้องการ : ต้องการอาวุธประเภทมีดและใช้ MP 25
ระยะหลังใช้ : 5 วินาที
ความสามารถ : โจมตีเป้าหมาย 5 ทีติดต่อกัน(ถ้าถือมีดคู่จะเป็นข้างละ 5 ที)และพลังโจมตีจะลดลงในแต่ละทีแต่หลบหลีกก็ลดลงขณะมีผลของทักษะข้อด้อย : เมื่อโดนโจมตีจะทำให้ทักษะหยุดทำงานทันที
ระดับ 1 : พลังโจมตี 200% และจะลดลง 30% ต่อที แต่หลบหลีกลดลง 25
ระดับ 2 : พลังโจมตี 210% และจะลดลง 31% ต่อที แต่หลบหลีกลดลง 25
ระดับ 3 : พลังโจมตี 220% และจะลดลง 32% ต่อที แต่หลบหลีกลดลง 25
ระดับ 4 : พลังโจมตี 230% และจะลดลง 33% ต่อที แต่หลบหลีกลดลง 20
ระดับ 5 : พลังโจมตี 240% และจะลดลง 34% ต่อที แต่หลบหลีกลดลง 20
ระดับ 6 : พลังโจมตี 250% และจะลดลง 35% ต่อที แต่หลบหลีกลดลง 20
ระดับ 7 : พลังโจมตี 260% และจะลดลง 36% ต่อที แต่หลบหลีกลดลง 15
ระดับ 8 : พลังโจมตี 270% และจะลดลง 37% ต่อที แต่หลบหลีกลดลง 15
ระดับ 9 : พลังโจมตี 285% และจะลดลง 38% ต่อที แต่หลบหลีกลดลง 15
ระดับ 10 : พลังโจมตี 300% และจะลดลง 39% ต่อที แต่หลบหลีกลดลง 10
ธาตุที่แสดงผล : ตามอาวุธที่ใช้
ใช้การโจมตีของทักษะติดตัว : ได้