อาภรณ์แห่งอาทรัม

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Gameicon442.gif

อาภรณ์แห่งอาทรัม
รูปแบบ
สาป 1 เป้าหมาย
เลเวล
3

รูปแบบ : สาป 1 เป้าหมาย
ระยะ : 12 ช่อง
ระยะร่าย : 2 วินาที
ระยะหลังร่าย : 1 นาที
ความสามารถ : เพิ่มพลังป้องกัน 0+15 แต่ลดอัตราโจมตีต่ำสุด และสูงสุด และอัตราโจมตีเวทต่ำสุด และสูงสุด 30% และจะลบบัฟดีของเป้าหมายทุก ๆ 5 วินาที
ระดับ 1 : ใช้ MP 150 มีระยะเวลา 30 วินาที
ระดับ 2 : ใช้ MP 100มีระยะเวลา 45 วินาที
ระดับ 3 : ใช้ MP 50 มีระยะเวลา 60 วินาที(หมายเหตุ : ไม่สามารถใช้งานร่วมกันกับศาตราแห่งอาทรัม)