ฮาร์เลย์

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา
ฮาร์เลย์
Monster307.gif
Level Health Exp Races
1 109 4
สัตว์/beast
Atk MAtk Atk Range Hit
9~11 4~4 2
112
Def Def% MDef MDef%
0 0 1
0
Flee Move Atk Element Def Element
17 6 ปกติ/normal
ปกติ/normal
Drop
Drop rare