เกราะสะท้อน

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Gameicon705.gif

เกราะสะท้อน
รูปแบบ
เปิด/ปิด
เลเวล
10

รูปแบบ : เปิด/ปิด
ต้องการ : MP 60 หน่วยเพื่อเปิด และใช้ MP 10 ทุก ๆ 5 วินาที
ระยะหลังเปิด : 5 วินาที
ความสามารถ : เมื่อเปิดจะมีโอกาสสะท้อนเวทกลับไปยังผู้ใช้ และเพิ่มพลังป้องกันเวท
วิธีการฝึกฝน : เมื่อโดนการโจมตีจากเวท
ความสามารถที่เพิ่มขึ้น
- เพิ่มโอกาสสะท้อน
- เพิ่มพลังป้องกันเวทหลังมากขึ้น
- ถ้าคอนเจอเรอร์เปิดเกราะสะท้อนจะเพิ่มพลังป้องกันเวทอีก 40 หน่วยต่อระดับทักษะ