เกราะเวท

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Gameicon258.gif

เกราะเวท
รูปแบบ
เปิด/ปิด
เลเวล
5

รูปแบบ : เปิด/ปิด
ต้องการ : ใช้ MP 25 ในการเปิด
ระยะหลังร่าย : 4 วินาที
ความสามารถ : เมื่อเปิดจะสร้างเกราะเวทขึ้นมาเพื่อดูดซับความเสียหาย 35% แต่ไปลด MP แทนมีผลทำให้โดนโจมตีแล้วไม่ยกเลิกร่ายเวท
ระดับ 1 : เสีย 1 MP:1 HP ที่ดูดซับ
ระดับ 2 : เสีย 1 MP:2 HP ที่ดูดซับ
ระดับ 3 : เสีย 1 MP:3 HP ที่ดูดซับ
ระดับ 4 : เสีย 1 MP:4 HP ที่ดูดซับ
ระดับ 5 : เสีย 1 MP:5 HP ที่ดูดซับ