เข้าทรงรวมร่างนักปราชญ์

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Gameicon0.gif

เข้าทรงรวมร่างนักปราชญ์
รูปแบบ
เปิด/ปิด
เลเวล
1

รูปแบบ : เปิด/ปิด
ต้องการ : MP 80 หน่วยและอีก 16 หน่วย ทุกๆ 5 วินาทีและไม่อยู่ในสถานะเข้าทรงรวมร่าง
ระยะร่าย : 0 วินาที
ความสามารถ : จำแลงร่างเป็นนักปราชญ์และนำค่าเฉลี่ยพลังโจมตีเวท ณ ขณะนั้นมาเพิ่ม MP MAX พลังโจมตีเวท และพลังต้านเวท
- เพิ่มระยะโจมตี 16 ช่อง
- อัตราโจมตีลดลง 80%
- ความต่อเนื่องลดลง 60 หน่วย
- พลังโจมตีเวทเพิ่มขึ้น 3 หน่วยต่อค่าเฉลี่ยพลังโจมตีเวท 4 หน่วย
- เพิ่ม MP MAX 3 หน่วยต่อค่าเฉลี่ยพลังโจมตีเวท 1 หน่วย
- เพิ่มพลังต้านเวท 1 หน่วยต่อค่าเฉลี่ยพลังโจมตีเวท 1 หน่วย
ระยะหลังใช้ : 3 วินาที(ใช้ร่วมกับทักษะจำแลงร่างอื่นๆ)