เควส/การงานช่างประกอบอาวุธและอุปกรณ์เวท

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

ชื่อเควส : การงานช่างประกอบอาวุธและอุปกรณ์เวท
ชื่อ NPC : Npc49.gifเอเวอร์รี่ ช่างทำไม้กายสิทธิ์
อาชีพ : ทุกอาชีพ
เลเวลที่ต้องการ : 1
เงื่อนไข(ผ่านเควส) : ไม่มี

การงานช่างประกอบอาวุธและอุปกรณ์เวท

ขั้นตอนการทำเควส

  1. รับเควสที่ NPC Npc49.gifเอเวอร์รี่ ช่างทำไม้กายสิทธิ์(119,178)