เควส/ขนส่งยุทโธปกรณ์ให้กองทัพ

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

ชื่อเควส : ขนส่งยุทโธปกรณ์ให้กองทัพ
ชื่อ NPC : Npc19.gifผู้กองรูน
อาชีพ : เซนจูเรี่ยน
เลเวลที่ต้องการ : 41
เงื่อนไข(ผ่านเควส) : ไม่มี

ขนส่งยุทโธปกรณ์ให้กองทัพ

ขั้นตอนการทำเควส

 1. รับเควสที่ NPC Npc140.gifพ่อค้าเร่ร่อน จอห์น(249,143)
  • รายละเอียดเควส : ไปขนลังระเบิดจากพ่อค้าเร่ร่อน จอห์น มาให้ผู้กองรูน
 2. รับเควสที่ NPC Npc19.gifผู้กองรูน(68,41)
  • รายละเอียดเควส : นำลังระเบิด ลังแรก ไปส่งให้ผู้กองรูน
 3. รับเควสที่ NPC Npc140.gifพ่อค้าเร่ร่อน จอห์น(249,143)
  • รายละเอียดเควส : ไปขนลังระเบิด ลังที่สอง จากพ่อค้าเร่ร่อน จอห์น
 4. รับเควสที่ NPC Npc19.gifผู้กองรูน(68,41)
  • รายละเอียดเควส : นำลังระเบิด ลังที่สอง ไปส่งให้ผู้กองรูน
 5. รับเควสที่ NPC Npc140.gifพ่อค้าเร่ร่อน จอห์น(249,143)
  • รายละเอียดเควส : ไปขนลังระเบิดลังสุดท้าย จากพ่อค้าเร่ร่อน จอห์น
 6. รับเควสที่ NPC Npc19.gifผู้กองรูน(68,41)