เควส/ขอใบรับรองจากพ่อมดสีเทา

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

ชื่อเควส : ขอใบรับรองจากพ่อมดสีเทา
ชื่อ NPC : Npc46.gifพ่อมดสีเทา
อาชีพ : ทุกอาชีพ
เลเวลที่ต้องการ : 21
เงื่อนไข(ผ่านเควส) : ไม่มี

ขอใบรับรองจากพ่อมดสีเทา

ขั้นตอนการทำเควส

  1. รับเควสที่ NPC Npc46.gifพ่อมดสีเทา(168,60)