เควส/ขอใบรับรองจากฟรอสต์ สายลมแห่งเหมันต์

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

ชื่อเควส : ขอใบรับรองจากฟรอสต์ สายลมแห่งเหมันต์
ชื่อ NPC : Npc51.gifฟรอสต์ สายลมแห่งเหมันต์
อาชีพ : คาเดท
เลเวลที่ต้องการ : 21
เงื่อนไข(ผ่านเควส) : ไม่มี

ขอใบรับรองจากฟรอสต์ สายลมแห่งเหมันต์

ขั้นตอนการทำเควส

  1. รับเควสที่ NPC Npc51.gifฟรอสต์ สายลมแห่งเหมันต์(85,195)