เควส/คฑาของเซามาน

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

ชื่อเควส : คฑาของเซามาน
ชื่อ NPC : Npc149.gifเซามาน
อาชีพ : วิซาร์ด/วิทช์
เลเวลที่ต้องการ : 49
เงื่อนไข(ผ่านเควส) : ไม่มี

คฑาของเซามาน

ขั้นตอนการทำเควส

  1. รับเควสที่ NPC Npc149.gifเซามาน(121,180)