เควส/จดหมายถึงเพื่อนเก่า

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

ชื่อเควส : จดหมายถึงเพื่อนเก่า
ชื่อ NPC : ตัวละคร/เอ็ดมันด์
อาชีพ : ทุกอาชีพ
เลเวลที่ต้องการ : 60
เงื่อนไข(ผ่านเควส) : ไม่มี

จดหมายถึงเพื่อนเก่า

ขั้นตอนการทำเควส

  1. รับเควสที่ NPC Npc23.gifจ่า อัลเบิร์ต(107,16)
  2. รับเควสที่ NPC Npc23.gifจ่า อัลเบิร์ต(107,16)
  3. รับเควสที่ NPC ตัวละคร/เอ็ดมันด์(140,115)