เควส/ซุปเยื่อไผ่

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

ชื่อเควส : ซุปเยื่อไผ่
ชื่อ NPC : ตัวละคร/ผู้ใหญ่บ้านเบน
อาชีพ : ทุกอาชีพ
เลเวลที่ต้องการ : 3
เงื่อนไข(ผ่านเควส) : ไม่มี

ซุปเยื่อไผ่

ขั้นตอนการทำเควส

  1. รับเควสที่ NPC ตัวละคร/ผู้ใหญ่บ้านเบน(88,72)