เควส/ทดสอบความกล้า

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

ชื่อเควส : ทดสอบความกล้า
ชื่อ NPC : Npc136.gifโนว่า
อาชีพ : ทุกอาชีพ
เลเวลที่ต้องการ : 45
เงื่อนไข(ผ่านเควส) : ไม่มี

ทดสอบความกล้า

ขั้นตอนการทำเควส

  1. รับเควสที่ NPC Npc136.gifโนว่า(125,64)