เควส/นักล่ามือฉมัง

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

ชื่อเควส : นักล่ามือฉมัง
ชื่อ NPC : ตัวละคร/มอเกิ้ล สมาชิกสมาคมนักล่า
อาชีพ : ทุกอาชีพ
เลเวลที่ต้องการ : 21
เงื่อนไข(ผ่านเควส) : ไม่มี

นักล่ามือฉมัง

ขั้นตอนการทำเควส

 1. รับเควสที่ NPC ตัวละคร/มอเกิ้ล สมาชิกสมาคมนักล่า(0,0)
 2. รับเควสที่ NPC ตัวละคร/มอเกิ้ล สมาชิกสมาคมนักล่า(0,0)
 3. รับเควสที่ NPC ตัวละคร/มอเกิ้ล สมาชิกสมาคมนักล่า(0,0)
 4. รับเควสที่ NPC ตัวละคร/มอเกิ้ล สมาชิกสมาคมนักล่า(0,0)
 5. รับเควสที่ NPC ตัวละคร/มอเกิ้ล สมาชิกสมาคมนักล่า(0,0)
 6. รับเควสที่ NPC ตัวละคร/มอเกิ้ล สมาชิกสมาคมนักล่า(0,0)
 7. รับเควสที่ NPC ตัวละคร/มอเกิ้ล สมาชิกสมาคมนักล่า(0,0)
 8. รับเควสที่ NPC ตัวละคร/มอเกิ้ล สมาชิกสมาคมนักล่า(0,0)
 9. รับเควสที่ NPC ตัวละคร/มอเกิ้ล สมาชิกสมาคมนักล่า(0,0)
  • รายละเอียดเควส : นักล่ามือฉมัง งานที่ 9
   • ล่าโทรลล์ 10 ตัว ล่าโทรลล์จ่าฝูง 10 ตัว
  • ของรางวัล สุ่มระหว่าง เงินจำนวน 10000 บิลล่า, ค่าประสบการณ์ ของระดับ 29 30%,
  • สิ่งที่ต้องการ : Monster16.gifโทรลล์ จำนวนที่ต้องการ 10 แผนที่ ถ้ำผลึกชั้นที่2, Monster87.gifโทรลล์ จ่าฝูง จำนวนที่ต้องการ 10 แผนที่ ถ้ำผลึกชั้นที่2,
 10. รับเควสที่ NPC ตัวละคร/มอเกิ้ล สมาชิกสมาคมนักล่า(0,0)
  • รายละเอียดเควส : นักล่ามือฉมัง งานที่ 10
   • ล่าโทรลล์ 15 ตัว ล่าโทรลล์จ่าฝูง 15 ตัว
  • ของรางวัล สุ่มระหว่าง เงินจำนวน 10000 บิลล่า, ค่าประสบการณ์ ของระดับ 30 30%,
  • สิ่งที่ต้องการ : Monster16.gifโทรลล์ จำนวนที่ต้องการ 15 แผนที่ ถ้ำผลึกชั้นที่2, Monster87.gifโทรลล์ จ่าฝูง จำนวนที่ต้องการ 15 แผนที่ ถ้ำผลึกชั้นที่2,
 11. รับเควสที่ NPC ตัวละคร/มอเกิ้ล สมาชิกสมาคมนักล่า(0,0)
  • รายละเอียดเควส : นักล่ามือฉมัง งานที่ 11
   • ล่าชิปเปอร์ 20 ตัว
  • ของรางวัล สุ่มระหว่าง เงินจำนวน 14000 บิลล่า, ค่าประสบการณ์ ของระดับ 31 30%,
  • สิ่งที่ต้องการ : Monster109.gifชิปเปอร์ จำนวนที่ต้องการ 20 แผนที่ ป่าดงดิบส่วนที่10, ไม่มี จำนวนที่ต้องการ 0 แผนที่ ป่าดงดิบส่วนที่10,
 12. รับเควสที่ NPC ตัวละคร/มอเกิ้ล สมาชิกสมาคมนักล่า(0,0)
  • รายละเอียดเควส : นักล่ามือฉมัง งานที่ 12
   • ล่าชิปเปอร์ 30 ตัว
  • ของรางวัล สุ่มระหว่าง เงินจำนวน 14000 บิลล่า, ค่าประสบการณ์ ของระดับ 32 30%,
  • สิ่งที่ต้องการ : Monster109.gifชิปเปอร์ จำนวนที่ต้องการ 30 แผนที่ ป่าดงดิบส่วนที่10, ไม่มี จำนวนที่ต้องการ 0 แผนที่ ป่าดงดิบส่วนที่10,
 13. รับเควสที่ NPC ตัวละคร/มอเกิ้ล สมาชิกสมาคมนักล่า(0,0)
 14. รับเควสที่ NPC ตัวละคร/มอเกิ้ล สมาชิกสมาคมนักล่า(0,0)
 15. รับเควสที่ NPC ตัวละคร/มอเกิ้ล สมาชิกสมาคมนักล่า(0,0)
 16. รับเควสที่ NPC ตัวละคร/มอเกิ้ล สมาชิกสมาคมนักล่า(0,0)
 17. รับเควสที่ NPC ตัวละคร/มอเกิ้ล สมาชิกสมาคมนักล่า(0,0)
  • รายละเอียดเควส : นักล่ามือฉมัง งานที่ 17
   • ล่าภูติพฤกษา 20 ตัว
  • ของรางวัล สุ่มระหว่าง เงินจำนวน 18000 บิลล่า, ค่าประสบการณ์ ของระดับ 37 30%,
  • สิ่งที่ต้องการ : Monster81.gifภูติพฤกษา จำนวนที่ต้องการ 20 แผนที่ ป่าดงดิบส่วนที่2, ไม่มี จำนวนที่ต้องการ 0 แผนที่ ป่าดงดิบส่วนที่2,
 18. รับเควสที่ NPC ตัวละคร/มอเกิ้ล สมาชิกสมาคมนักล่า(0,0)
  • รายละเอียดเควส : นักล่ามือฉมัง งานที่ 18
   • ล่าภูติพฤกษา 30 ตัว
  • ของรางวัล สุ่มระหว่าง เงินจำนวน 18000 บิลล่า, ค่าประสบการณ์ ของระดับ 38 30%,
  • สิ่งที่ต้องการ : Monster81.gifภูติพฤกษา จำนวนที่ต้องการ 30 แผนที่ ป่าดงดิบส่วนที่2, ไม่มี จำนวนที่ต้องการ 0 แผนที่ ป่าดงดิบส่วนที่2,
 19. รับเควสที่ NPC ตัวละคร/มอเกิ้ล สมาชิกสมาคมนักล่า(0,0)
 20. รับเควสที่ NPC ตัวละคร/มอเกิ้ล สมาชิกสมาคมนักล่า(0,0)