เควส/นักล่าในตำนาน

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

ชื่อเควส : นักล่าในตำนาน
ชื่อ NPC : Npc298.gifอาจารย์ฤทธิ์ พยัคฆ์ศาสตรา
อาชีพ : ทุกอาชีพ
เลเวลที่ต้องการ : 61
เงื่อนไข(ผ่านเควส) : ไม่มี

นักล่าในตำนาน

ขั้นตอนการทำเควส

 1. รับเควสที่ NPC Npc298.gifอาจารย์ฤทธิ์ พยัคฆ์ศาสตรา(0,0)
  • รายละเอียดเควส : นักล่าในตำนาน งานที่ 1
   • ล่ามังกรผลึก 40 ตัว
  • ของรางวัล สุ่มระหว่าง เงินจำนวน 80000 บิลล่า, ค่าประสบการณ์ ของระดับ 61 15%,
  • สิ่งที่ต้องการ : Monster214.gifมังกรผลึก จำนวนที่ต้องการ 40 แผนที่ ถ้ำมรกตชั้นที่3, ไม่มี จำนวนที่ต้องการ 0 แผนที่ ถ้ำมรกตชั้นที่3,
 2. รับเควสที่ NPC Npc298.gifอาจารย์ฤทธิ์ พยัคฆ์ศาสตรา(0,0)
  • รายละเอียดเควส : นักล่าในตำนาน งานที่ 2
   • ล่ามังกรผลึก 50 ตัว
  • ของรางวัล สุ่มระหว่าง เงินจำนวน 80000 บิลล่า, ค่าประสบการณ์ ของระดับ 62 15%,
  • สิ่งที่ต้องการ : Monster214.gifมังกรผลึก จำนวนที่ต้องการ 50 แผนที่ ถ้ำมรกตชั้นที่3, ไม่มี จำนวนที่ต้องการ 0 แผนที่ ถ้ำมรกตชั้นที่3,
 3. รับเควสที่ NPC Npc298.gifอาจารย์ฤทธิ์ พยัคฆ์ศาสตรา(0,0)
 4. รับเควสที่ NPC Npc298.gifอาจารย์ฤทธิ์ พยัคฆ์ศาสตรา(0,0)
 5. รับเควสที่ NPC Npc298.gifอาจารย์ฤทธิ์ พยัคฆ์ศาสตรา(0,0)
 6. รับเควสที่ NPC Npc298.gifอาจารย์ฤทธิ์ พยัคฆ์ศาสตรา(0,0)
 7. รับเควสที่ NPC Npc298.gifอาจารย์ฤทธิ์ พยัคฆ์ศาสตรา(0,0)
 8. รับเควสที่ NPC Npc298.gifอาจารย์ฤทธิ์ พยัคฆ์ศาสตรา(0,0)
 9. รับเควสที่ NPC Npc298.gifอาจารย์ฤทธิ์ พยัคฆ์ศาสตรา(0,0)
 10. รับเควสที่ NPC Npc298.gifอาจารย์ฤทธิ์ พยัคฆ์ศาสตรา(0,0)
 11. รับเควสที่ NPC Npc298.gifอาจารย์ฤทธิ์ พยัคฆ์ศาสตรา(0,0)
 12. รับเควสที่ NPC Npc298.gifอาจารย์ฤทธิ์ พยัคฆ์ศาสตรา(0,0)
 13. รับเควสที่ NPC Npc298.gifอาจารย์ฤทธิ์ พยัคฆ์ศาสตรา(0,0)
 14. รับเควสที่ NPC Npc298.gifอาจารย์ฤทธิ์ พยัคฆ์ศาสตรา(0,0)
 15. รับเควสที่ NPC Npc298.gifอาจารย์ฤทธิ์ พยัคฆ์ศาสตรา(0,0)
 16. รับเควสที่ NPC Npc298.gifอาจารย์ฤทธิ์ พยัคฆ์ศาสตรา(0,0)
 17. รับเควสที่ NPC Npc298.gifอาจารย์ฤทธิ์ พยัคฆ์ศาสตรา(0,0)
 18. รับเควสที่ NPC Npc298.gifอาจารย์ฤทธิ์ พยัคฆ์ศาสตรา(0,0)
 19. รับเควสที่ NPC Npc298.gifอาจารย์ฤทธิ์ พยัคฆ์ศาสตรา(0,0)
 20. รับเควสที่ NPC Npc298.gifอาจารย์ฤทธิ์ พยัคฆ์ศาสตรา(0,0)