เควส/ผอบแห่งวิญญาณแค้น

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

ชื่อเควส : ผอบแห่งวิญญาณแค้น
ชื่อ NPC : Npc136.gifโนว่า
อาชีพ : ทุกอาชีพ
เลเวลที่ต้องการ : 45
เงื่อนไข(ผ่านเควส) : ทดสอบความกล้า

ผอบแห่งวิญญาณแค้น

ขั้นตอนการทำเควส

  1. รับเควสที่ NPC ตัวละคร/อาจารย์ทอง(90,45)
    • รายละเอียดเควส : คุยกับอาจารย์ทองเพื่อสอบถามเกี่ยวกับวิญญาณแค้น
  2. รับเควสที่ NPC ตัวละคร/อาจารย์ทอง(90,45)
  3. รับเควสที่ NPC ตัวละคร/อาจารย์ทอง(90,45)
  4. รับเควสที่ NPC Npc136.gifโนว่า(125,64)
    • รายละเอียดเควส : กลับไปคุยกับโนว่าเกี่ยวกับผอบที่เปิดไม่ออก
    • ของรางวัล สุ่มระหว่าง Item963.gifผอบวิญญาณแค้น, เงินจำนวน 300000 บิลล่า, ค่าประสบการณ์ ของระดับ 45 10%,