เควส/ผ้าคลุมมหาเวท

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

ชื่อเควส : ผ้าคลุมมหาเวท
ชื่อ NPC : Npc159.gifแฟรี่
อาชีพ : วิซาร์ด/วิทช์
เลเวลที่ต้องการ : 1
เงื่อนไข(ผ่านเควส) : ไม่มี

ผ้าคลุมมหาเวท

ขั้นตอนการทำเควส

 1. รับเควสที่ NPC Npc159.gifแฟรี่(60,53)
  • รายละเอียดเควส : กำจัดนักบุญผู้หวนคืนแล้วกลับไปหาแฟรี่ภายใน 1 วัน
  • สิ่งที่ต้องการ : Monster56.gifนักบุญผู้หวนคืน จำนวนที่ต้องการ 1 แผนที่ โบสถ์,
 2. รับเควสที่ NPC Npc159.gifแฟรี่(60,53)
  • รายละเอียดเควส : กลับไปหาแฟรี่เพื่อรายผลการทดสอบ
  • ของรางวัล Item2026.gifผ้าคลุมมหาเวท,
 1. รับเควสที่ NPC Npc159.gifแฟรี่(60,53)
  • รายละเอียดเควส : รอ 3 วันเพื่อรับการทดสอบใหม่