เควส/ภารกิจล่ามอนสเตอร์

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

ชื่อเควส : ภารกิจล่ามอนสเตอร์
ชื่อ NPC : Npc258.gifดากานดา
อาชีพ : ผู้ฝึกตน
เลเวลที่ต้องการ : 1
เงื่อนไข(ผ่านเควส) : ไม่มี

ภารกิจล่ามอนสเตอร์

ขั้นตอนการทำเควส

 1. รับเควสที่ NPC Npc258.gifดากานดา(128,139)
 2. รับเควสที่ NPC Npc258.gifดากานดา(128,139)
  • รายละเอียดเควส : กลับไปรายงานผลกับดากานดา
  • ของรางวัล เงินจำนวน 1000 บิลล่า,
 1. รับเควสที่ NPC Npc258.gifดากานดา(128,139)
  • รายละเอียดเควส : ได้รับรางวัลจากภารกิจ
 2. รับเควสที่ NPC Npc258.gifดากานดา(128,139)
 3. รับเควสที่ NPC Npc258.gifดากานดา(128,139)
  • รายละเอียดเควส : กลับไปรายงานผลกับดากานดา
  • ของรางวัล เงินจำนวน 2000 บิลล่า,
 1. รับเควสที่ NPC Npc258.gifดากานดา(128,139)
  • รายละเอียดเควส : ได้รับรางวัลจากภารกิจ
 2. รับเควสที่ NPC Npc258.gifดากานดา(128,139)
 3. รับเควสที่ NPC Npc258.gifดากานดา(128,139)
  • รายละเอียดเควส : กลับไปรายงานผลกับดากานดา
  • ของรางวัล เงินจำนวน 3000 บิลล่า,
 1. รับเควสที่ NPC Npc258.gifดากานดา(128,139)
  • รายละเอียดเควส : ได้รับรางวัลจากภารกิจ
 2. รับเควสที่ NPC Npc258.gifดากานดา(128,139)
 3. รับเควสที่ NPC Npc258.gifดากานดา(128,139)
  • รายละเอียดเควส : กลับไปรายงานผลกับดากานดา
  • ของรางวัล เงินจำนวน 4000 บิลล่า,
 1. รับเควสที่ NPC Npc258.gifดากานดา(128,139)
  • รายละเอียดเควส : ได้รับรางวัลจากภารกิจ
 2. รับเควสที่ NPC Npc258.gifดากานดา(128,139)
 3. รับเควสที่ NPC Npc258.gifดากานดา(128,139)
  • รายละเอียดเควส : กลับไปรายงานผลกับดากานดา
  • ของรางวัล เงินจำนวน 5000 บิลล่า,
 1. รับเควสที่ NPC Npc258.gifดากานดา(128,139)
  • รายละเอียดเควส : ได้รับรางวัลจากภารกิจ
 2. รับเควสที่ NPC Npc258.gifดากานดา(128,139)
 3. รับเควสที่ NPC Npc258.gifดากานดา(128,139)
  • รายละเอียดเควส : กลับไปรายงานผลกับดากานดา
  • ของรางวัล เงินจำนวน 6000 บิลล่า,
 1. รับเควสที่ NPC Npc258.gifดากานดา(128,139)
  • รายละเอียดเควส : ได้รับรางวัลจากภารกิจ
 2. รับเควสที่ NPC Npc258.gifดากานดา(128,139)
 3. รับเควสที่ NPC Npc258.gifดากานดา(128,139)
  • รายละเอียดเควส : กลับไปรายงานผลกับดากานดา
  • ของรางวัล เงินจำนวน 7000 บิลล่า,
 1. รับเควสที่ NPC Npc258.gifดากานดา(128,139)
  • รายละเอียดเควส : ได้รับรางวัลจากภารกิจ
 2. รับเควสที่ NPC Npc258.gifดากานดา(128,139)
 3. รับเควสที่ NPC Npc258.gifดากานดา(128,139)
  • รายละเอียดเควส : กลับไปรายงานผลกับดากานดา
  • ของรางวัล เงินจำนวน 8000 บิลล่า,
 1. รับเควสที่ NPC Npc258.gifดากานดา(128,139)
  • รายละเอียดเควส : ได้รับรางวัลจากภารกิจ
 2. รับเควสที่ NPC Npc258.gifดากานดา(128,139)
 3. รับเควสที่ NPC Npc258.gifดากานดา(128,139)
  • รายละเอียดเควส : กลับไปรายงานผลกับดากานดา
  • ของรางวัล เงินจำนวน 9000 บิลล่า,
 1. รับเควสที่ NPC Npc258.gifดากานดา(128,139)
  • รายละเอียดเควส : ได้รับรางวัลจากภารกิจ
 2. รับเควสที่ NPC Npc258.gifดากานดา(128,139)
 3. รับเควสที่ NPC Npc258.gifดากานดา(128,139)
  • รายละเอียดเควส : กลับไปรายงานผลกับดากานดา
  • ของรางวัล เงินจำนวน 10000 บิลล่า,
 1. รับเควสที่ NPC Npc258.gifดากานดา(128,139)
  • รายละเอียดเควส : ได้รับรางวัลจากภารกิจ
 2. รับเควสที่ NPC Npc258.gifดากานดา(128,139)
 3. รับเควสที่ NPC Npc258.gifดากานดา(128,139)
  • รายละเอียดเควส : กลับไปรายงานผลกับดากานดา
  • ของรางวัล เงินจำนวน 30000 บิลล่า,
 1. รับเควสที่ NPC Npc258.gifดากานดา(128,139)
  • รายละเอียดเควส : ทำภารกิจสำเร็จแล้ว