เควส/ล้างแค้นให้เซียนหญ้า

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

ชื่อเควส : ล้างแค้นให้เซียนหญ้า
ชื่อ NPC : Npc104.gifเซียนหญ้า
อาชีพ : ทุกอาชีพ
เลเวลที่ต้องการ : 1
เงื่อนไข(ผ่านเควส) : ไม่มี

ล้างแค้นให้เซียนหญ้า

ขั้นตอนการทำเควส

  1. รับเควสที่ NPC Npc104.gifเซียนหญ้า(21,50)
    • รายละเอียดเควส : เก็บหญ้าจากเจ้าพวกวุ้นทั้งหลาย จำนวน 999 ต้นมาส่ง
      • ให้กับ เซียนหญ้า แลกกับอีโมชั่น
    • ของรางวัล สุ่มระหว่าง Gameicon133.gif,Gameicon133.gif,Gameicon133.gif,Gameicon133.gif,Gameicon133.gif,Gameicon133.gif,Gameicon133.gif,Gameicon133.gif,Gameicon133.gif,Gameicon133.gif,Gameicon133.gif,Gameicon133.gif,Gameicon133.gif,Gameicon133.gif,
    • สิ่งที่ต้องการ : Item39.gifหญ้า หาได้จาก Monster1.gifวุ้น จำนวนที่ต้องการ 999 แผนที่ ทุ่งหญ้าเซาท์เทิร์นไชร์เขตที่1,