เควส/หน้ากากโบราณ

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

ชื่อเควส : หน้ากากโบราณ
ชื่อ NPC : Npc149.gifมาร์ครูส
อาชีพ : แอสแซสซิน
เลเวลที่ต้องการ : 1
เงื่อนไข(ผ่านเควส) : ไม่มี

หน้ากากโบราณ

ขั้นตอนการทำเควส

  1. รับเควสที่ NPC Npc149.gifมาร์ครูส(82,66)