เควส/หัวใจนักรบทมิฬ

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

ชื่อเควส : หัวใจนักรบทมิฬ
ชื่อ NPC : ตัวละคร/หัวหน้าสมาคมเบลดมาสเตอร์ ไซเฟอร์
อาชีพ : เบลดมาสเตอร์
เลเวลที่ต้องการ : 41
เงื่อนไข(ผ่านเควส) : ไม่มี

หัวใจนักรบทมิฬ

ขั้นตอนการทำเควส

  1. รับเควสที่ NPC ตัวละคร/หัวหน้าสมาคมเบลดมาสเตอร์ ไซเฟอร์(82,66)