เควส/อาวุธประจำอาชีพเบลดมาสเตอร์

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

ชื่อเควส : อาวุธประจำอาชีพเบลดมาสเตอร์
ชื่อ NPC : ตัวละคร/หัวหน้าสมาคมเบลดมาสเตอร์ ไซเฟอร์
อาชีพ : ไฟเตอร์
เลเวลที่ต้องการ : 41
เงื่อนไข(ผ่านเควส) : ไม่มี

อาวุธประจำอาชีพเบลดมาสเตอร์

ขั้นตอนการทำเควส

 1. รับเควสที่ NPC ตัวละคร/หัวหน้าสมาคมเบลดมาสเตอร์ ไซเฟอร์(82,66)
 2. รับเควสที่ NPC ตัวละคร/หัวหน้าสมาคมเบลดมาสเตอร์ ไซเฟอร์(82,66)
 3. รับเควสที่ NPC ตัวละคร/หัวหน้าสมาคมเบลดมาสเตอร์ ไซเฟอร์(82,66)
 4. รับเควสที่ NPC ตัวละคร/หัวหน้าสมาคมเบลดมาสเตอร์ ไซเฟอร์(82,66)
  • รายละเอียดเควส : ตอบคำถามเพื่อทดสอบคุณสมบัติ
 5. รับเควสที่ NPC ตัวละคร/หัวหน้าสมาคมเบลดมาสเตอร์ ไซเฟอร์(82,66)
  • รายละเอียดเควส : ทดสอบครั้งสุดท้าย จงเข้าไปกำจัดมอนสเตอร์ 10 ตัว!!!
   • โดยเรียงลำดับจาก1.ลาร์วา2.คล๊อกโคเดี้ยนน้อย
   • 3.ลิลลี่4.ชิปเปอร์5.ผึ้งนักต่อย6.โทรลล์จ่าฝูง
   • 7.ภูติพฤกษา8.ฟังก์กัซ9.แมนเดรกสีแดง10.บราวกริซซี่
   • ภายในเวลา 5 นาที
  • สิ่งที่ต้องการ : Monster48.gifลาร์วา จำนวนที่ต้องการ 1 แผนที่ ไม่มี,
 6. รับเควสที่ NPC ตัวละคร/หัวหน้าสมาคมเบลดมาสเตอร์ ไซเฟอร์(82,66)
  • รายละเอียดเควส : กำจัด คล๊อกโคเดี้ยนน้อย
  • สิ่งที่ต้องการ : Monster113.gifคล๊อกโคเดี้ยนน้อย จำนวนที่ต้องการ 1 แผนที่ ไม่มี,
 7. รับเควสที่ NPC ตัวละคร/หัวหน้าสมาคมเบลดมาสเตอร์ ไซเฟอร์(82,66)
  • รายละเอียดเควส : กำจัด ลิลลี่
  • สิ่งที่ต้องการ : Monster80.gifลิลลี่ จำนวนที่ต้องการ 1 แผนที่ ไม่มี,
 8. รับเควสที่ NPC ตัวละคร/หัวหน้าสมาคมเบลดมาสเตอร์ ไซเฟอร์(82,66)
  • รายละเอียดเควส : กำจัด ชิปเปอร์
  • สิ่งที่ต้องการ : Monster109.gifชิปเปอร์ จำนวนที่ต้องการ 1 แผนที่ ไม่มี,
 9. รับเควสที่ NPC ตัวละคร/หัวหน้าสมาคมเบลดมาสเตอร์ ไซเฟอร์(82,66)
  • รายละเอียดเควส : กำจัด ผึ้งนักต่อย
  • สิ่งที่ต้องการ : Monster79.gifผึ้งนักต่อย จำนวนที่ต้องการ 1 แผนที่ ไม่มี,
 10. รับเควสที่ NPC ตัวละคร/หัวหน้าสมาคมเบลดมาสเตอร์ ไซเฟอร์(82,66)
  • รายละเอียดเควส : กำจัด โทรลล์จ่าฝูง
  • สิ่งที่ต้องการ : Monster87.gifโทรลล์ จ่าฝูง จำนวนที่ต้องการ 1 แผนที่ ไม่มี,
 11. รับเควสที่ NPC ตัวละคร/หัวหน้าสมาคมเบลดมาสเตอร์ ไซเฟอร์(82,66)
  • รายละเอียดเควส : กำจัด ภูติพฤกษา
  • สิ่งที่ต้องการ : Monster81.gifภูติพฤกษา จำนวนที่ต้องการ 1 แผนที่ ไม่มี,
 12. รับเควสที่ NPC ตัวละคร/หัวหน้าสมาคมเบลดมาสเตอร์ ไซเฟอร์(82,66)
  • รายละเอียดเควส : กำจัด ฟังก์กัซ
  • สิ่งที่ต้องการ : Monster65.gifฟังก์กัซ จำนวนที่ต้องการ 1 แผนที่ ไม่มี,
 13. รับเควสที่ NPC ตัวละคร/หัวหน้าสมาคมเบลดมาสเตอร์ ไซเฟอร์(82,66)
  • รายละเอียดเควส : กำจัด แมนเดรกสีแดง
  • สิ่งที่ต้องการ : Monster101.gifแมนเดรก จำนวนที่ต้องการ 1 แผนที่ ไม่มี,
 14. รับเควสที่ NPC ตัวละคร/หัวหน้าสมาคมเบลดมาสเตอร์ ไซเฟอร์(82,66)
  • รายละเอียดเควส : กำจัด บราวกริซซี่
  • สิ่งที่ต้องการ : Monster107.gifบราวน์กริซซี่ จำนวนที่ต้องการ 1 แผนที่ ไม่มี,
 15. รับเควสที่ NPC ตัวละคร/หัวหน้าสมาคมเบลดมาสเตอร์ ไซเฟอร์(82,66)