เควส/เทพแห่งนักล่า

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

ชื่อเควส : เทพแห่งนักล่า
ชื่อ NPC : ตัวละคร/มอเกิ้ล สมาชิกสมาคมนักล่า
อาชีพ : ทุกอาชีพ
เลเวลที่ต้องการ : 81
เงื่อนไข(ผ่านเควส) : ไม่มี

เทพแห่งนักล่า

ขั้นตอนการทำเควส

 1. รับเควสที่ NPC ตัวละคร/มอเกิ้ล สมาชิกสมาคมนักล่า(0,0)
  • รายละเอียดเควส : เทพแห่งนักล่า งานที่ 1
   • ล่าดาร์กี้ 60 ตัว
  • ของรางวัล สุ่มระหว่าง เงินจำนวน 200000 บิลล่า, ค่าประสบการณ์ ของระดับ 81 10%,
  • สิ่งที่ต้องการ : Monster259.gifดาร์กี้ จำนวนที่ต้องการ 60 แผนที่ วิหารท้าวจตุรกร, ไม่มี จำนวนที่ต้องการ 0 แผนที่ วิหารท้าวจตุรกร,
 2. รับเควสที่ NPC ตัวละคร/มอเกิ้ล สมาชิกสมาคมนักล่า(0,0)
  • รายละเอียดเควส : เทพแห่งนักล่า งานที่ 2
   • ล่าดาร์กี้ 70 ตัว
  • ของรางวัล สุ่มระหว่าง เงินจำนวน 200000 บิลล่า, ค่าประสบการณ์ ของระดับ 82 10%,
  • สิ่งที่ต้องการ : Monster259.gifดาร์กี้ จำนวนที่ต้องการ 70 แผนที่ วิหารท้าวจตุรกร, ไม่มี จำนวนที่ต้องการ 0 แผนที่ วิหารท้าวจตุรกร,
 3. รับเควสที่ NPC ตัวละคร/มอเกิ้ล สมาชิกสมาคมนักล่า(0,0)
  • รายละเอียดเควส : เทพแห่งนักล่า งานที่ 3
   • ล่าดาร์กี้ 80 ตัว
  • ของรางวัล สุ่มระหว่าง เงินจำนวน 200000 บิลล่า, ค่าประสบการณ์ ของระดับ 83 10%,
  • สิ่งที่ต้องการ : Monster259.gifดาร์กี้ จำนวนที่ต้องการ 80 แผนที่ วิหารท้าวจตุรกร, ไม่มี จำนวนที่ต้องการ 0 แผนที่ วิหารท้าวจตุรกร,
 4. รับเควสที่ NPC ตัวละคร/มอเกิ้ล สมาชิกสมาคมนักล่า(0,0)
  • รายละเอียดเควส : เทพแห่งนักล่า งานที่ 4
   • ล่าดาร์กี้ 90 ตัว
  • ของรางวัล สุ่มระหว่าง เงินจำนวน 200000 บิลล่า, ค่าประสบการณ์ ของระดับ 84 10%,
  • สิ่งที่ต้องการ : Monster259.gifดาร์กี้ จำนวนที่ต้องการ 90 แผนที่ วิหารท้าวจตุรกร, ไม่มี จำนวนที่ต้องการ 0 แผนที่ วิหารท้าวจตุรกร,
 5. รับเควสที่ NPC ตัวละคร/มอเกิ้ล สมาชิกสมาคมนักล่า(0,0)
  • รายละเอียดเควส : เทพแห่งนักล่า งานที่ 5
   • ล่าดาร์กี้ 100 ตัว
  • ของรางวัล สุ่มระหว่าง เงินจำนวน 200000 บิลล่า, ค่าประสบการณ์ ของระดับ 85 10%,
  • สิ่งที่ต้องการ : Monster259.gifดาร์กี้ จำนวนที่ต้องการ 100 แผนที่ วิหารท้าวจตุรกร, ไม่มี จำนวนที่ต้องการ 0 แผนที่ วิหารท้าวจตุรกร,
 6. รับเควสที่ NPC ตัวละคร/มอเกิ้ล สมาชิกสมาคมนักล่า(0,0)
  • รายละเอียดเควส : เทพแห่งนักล่า งานที่ 6
   • ล่าผีเสื้อรัตติกาล 60 ตัว
  • ของรางวัล สุ่มระหว่าง เงินจำนวน 200000 บิลล่า, ค่าประสบการณ์ ของระดับ 86 10%,
  • สิ่งที่ต้องการ : Monster260.gifผีเสื้อรัตติกาล จำนวนที่ต้องการ 60 แผนที่ วิหารท้าวจตุรกร, ไม่มี จำนวนที่ต้องการ 0 แผนที่ วิหารท้าวจตุรกร,
 7. รับเควสที่ NPC ตัวละคร/มอเกิ้ล สมาชิกสมาคมนักล่า(0,0)
  • รายละเอียดเควส : เทพแห่งนักล่า งานที่ 7
   • ล่าผีเสื้อรัตติกาล 70 ตัว
  • ของรางวัล สุ่มระหว่าง เงินจำนวน 200000 บิลล่า, ค่าประสบการณ์ ของระดับ 87 10%,
  • สิ่งที่ต้องการ : Monster260.gifผีเสื้อรัตติกาล จำนวนที่ต้องการ 70 แผนที่ วิหารท้าวจตุรกร, ไม่มี จำนวนที่ต้องการ 0 แผนที่ วิหารท้าวจตุรกร,
 8. รับเควสที่ NPC ตัวละคร/มอเกิ้ล สมาชิกสมาคมนักล่า(0,0)
  • รายละเอียดเควส : เทพแห่งนักล่า งานที่ 8
   • ล่าผีเสื้อรัตติกาล 80 ตัว
  • ของรางวัล สุ่มระหว่าง เงินจำนวน 200000 บิลล่า, ค่าประสบการณ์ ของระดับ 88 10%,
  • สิ่งที่ต้องการ : Monster260.gifผีเสื้อรัตติกาล จำนวนที่ต้องการ 80 แผนที่ วิหารท้าวจตุรกร, ไม่มี จำนวนที่ต้องการ 0 แผนที่ วิหารท้าวจตุรกร,
 9. รับเควสที่ NPC ตัวละคร/มอเกิ้ล สมาชิกสมาคมนักล่า(0,0)
  • รายละเอียดเควส : เทพแห่งนักล่า งานที่ 9
   • ล่าผีเสื้อรัตติกาล 90 ตัว
  • ของรางวัล สุ่มระหว่าง เงินจำนวน 200000 บิลล่า, ค่าประสบการณ์ ของระดับ 89 10%,
  • สิ่งที่ต้องการ : Monster260.gifผีเสื้อรัตติกาล จำนวนที่ต้องการ 90 แผนที่ วิหารท้าวจตุรกร, ไม่มี จำนวนที่ต้องการ 0 แผนที่ วิหารท้าวจตุรกร,
 10. รับเควสที่ NPC ตัวละคร/มอเกิ้ล สมาชิกสมาคมนักล่า(0,0)
  • รายละเอียดเควส : เทพแห่งนักล่า งานที่ 10
   • ล่าผีเสื้อรัตติกาล 100 ตัว
  • ของรางวัล สุ่มระหว่าง เงินจำนวน 200000 บิลล่า, ค่าประสบการณ์ ของระดับ 90 10%,
  • สิ่งที่ต้องการ : Monster260.gifผีเสื้อรัตติกาล จำนวนที่ต้องการ 100 แผนที่ วิหารท้าวจตุรกร, ไม่มี จำนวนที่ต้องการ 0 แผนที่ วิหารท้าวจตุรกร,
 11. รับเควสที่ NPC ตัวละคร/มอเกิ้ล สมาชิกสมาคมนักล่า(0,0)
  • รายละเอียดเควส : เทพแห่งนักล่า งานที่ 11
   • ล่าผีตาโขนขมังเวท 100 ตัว
  • ของรางวัล สุ่มระหว่าง เงินจำนวน 250000 บิลล่า, ค่าประสบการณ์ ของระดับ 91 10%,
  • สิ่งที่ต้องการ : Monster211.gifผีตาโขนขมังเวท จำนวนที่ต้องการ 100 แผนที่ วิหารท้าวจตุรกร, ไม่มี จำนวนที่ต้องการ 0 แผนที่ วิหารท้าวจตุรกร,
 12. รับเควสที่ NPC ตัวละคร/มอเกิ้ล สมาชิกสมาคมนักล่า(0,0)
  • รายละเอียดเควส : เทพแห่งนักล่า งานที่ 12
   • ล่าผีตาโขนขมังเวท 120 ตัว
  • ของรางวัล สุ่มระหว่าง เงินจำนวน 250000 บิลล่า, ค่าประสบการณ์ ของระดับ 92 10%,
  • สิ่งที่ต้องการ : Monster211.gifผีตาโขนขมังเวท จำนวนที่ต้องการ 120 แผนที่ วิหารท้าวจตุรกร, ไม่มี จำนวนที่ต้องการ 0 แผนที่ วิหารท้าวจตุรกร,
 13. รับเควสที่ NPC ตัวละคร/มอเกิ้ล สมาชิกสมาคมนักล่า(0,0)
  • รายละเอียดเควส : เทพแห่งนักล่า งานที่ 13
   • ล่าผีตาโขนขมังเวท 140 ตัว
  • ของรางวัล สุ่มระหว่าง เงินจำนวน 250000 บิลล่า, ค่าประสบการณ์ ของระดับ 93 10%,
  • สิ่งที่ต้องการ : Monster211.gifผีตาโขนขมังเวท จำนวนที่ต้องการ 140 แผนที่ วิหารท้าวจตุรกร, ไม่มี จำนวนที่ต้องการ 0 แผนที่ วิหารท้าวจตุรกร,
 14. รับเควสที่ NPC ตัวละคร/มอเกิ้ล สมาชิกสมาคมนักล่า(0,0)
  • รายละเอียดเควส : เทพแห่งนักล่า งานที่ 14
   • ล่าผีตาโขนตะบองลม 140 ตัว
  • ของรางวัล สุ่มระหว่าง เงินจำนวน 250000 บิลล่า, ค่าประสบการณ์ ของระดับ 94 10%,
  • สิ่งที่ต้องการ : Monster210.gifผีตาโขนตะบองลม จำนวนที่ต้องการ 140 แผนที่ วิหารท้าวจตุรกร, ไม่มี จำนวนที่ต้องการ 0 แผนที่ วิหารท้าวจตุรกร,
 15. รับเควสที่ NPC ตัวละคร/มอเกิ้ล สมาชิกสมาคมนักล่า(0,0)
  • รายละเอียดเควส : เทพแห่งนักล่า งานที่ 15
   • ล่าผีตาโขนตะบองลม 160 ตัว
  • ของรางวัล สุ่มระหว่าง เงินจำนวน 250000 บิลล่า, ค่าประสบการณ์ ของระดับ 95 10%,
  • สิ่งที่ต้องการ : Monster210.gifผีตาโขนตะบองลม จำนวนที่ต้องการ 160 แผนที่ วิหารท้าวจตุรกร, ไม่มี จำนวนที่ต้องการ 0 แผนที่ วิหารท้าวจตุรกร,
 16. รับเควสที่ NPC ตัวละคร/มอเกิ้ล สมาชิกสมาคมนักล่า(0,0)
  • รายละเอียดเควส : เทพแห่งนักล่า งานที่ 16
   • ล่าผีตาโขนตะบองลม 180 ตัว
  • ของรางวัล สุ่มระหว่าง เงินจำนวน 250000 บิลล่า, ค่าประสบการณ์ ของระดับ 96 10%,
  • สิ่งที่ต้องการ : Monster210.gifผีตาโขนตะบองลม จำนวนที่ต้องการ 180 แผนที่ วิหารท้าวจตุรกร, ไม่มี จำนวนที่ต้องการ 0 แผนที่ วิหารท้าวจตุรกร,
 17. รับเควสที่ NPC ตัวละคร/มอเกิ้ล สมาชิกสมาคมนักล่า(0,0)
 18. รับเควสที่ NPC ตัวละคร/มอเกิ้ล สมาชิกสมาคมนักล่า(0,0)
  • รายละเอียดเควส : เทพแห่งนักล่า งานที่ 18
   • ล่าท้าวจตุรกร 10 ตัว
  • ของรางวัล สุ่มระหว่าง เงินจำนวน 750000 บิลล่า, ค่าประสบการณ์ ของระดับ 98 10%,
  • สิ่งที่ต้องการ : Monster172.gifท้าวจตุรกร จำนวนที่ต้องการ 10 แผนที่ วิหารท้าวจตุรกร, ไม่มี จำนวนที่ต้องการ 0 แผนที่ วิหารท้าวจตุรกร,