เชียร์

จาก อสุรา เกมส์ออนไลน์ ฟอร์มยักษ์ - สารานุกรม
ข้ามไปยัง: นำทาง, ค้นหา

Gameicon467.gif

เชียร์
รูปแบบ
เพิ่มความสามารถให้เป้าหมาย
เลเวล
5

รูปแบบ : เพิ่มความสามารถให้เป้าหมาย
ต้องการ : MP 25 หน่วย ระยะ : 14 ช่อง
ระยะร่าย : 0.5-1 วินาที
ระยะหลังร่าย : 3 วินาที
ความสามารถ : เพิ่มอัตราโป๊ะเชะตอนโจมตีนาน 1 นาที
ระดับ 1 : เพิ่ม 3%
ระดับ 2 : เพิ่ม 6%
ระดับ 3 : เพิ่ม 9%
ระดับ 4 : เพิ่ม 12%
ระดับ 5 : เพิ่ม 15% (หมายเหตุ : ค่า LUK มีผลต่อทักษะนี้)